Nasiona pszenica Arkadia co warto wiedzieć

Charakterystyczną cechą zarejestrowanej w 2011 roku odmiany pszenicy ozimej Arkadia są dorodne, grube ziarna o dobrym wyrównaniu i wysokich parametrach jakościowych. Udział pośladu w całości zbioru jest minimalna, a rośliny są odporne na wyleganie, wysokie, o średniej długości źdźbłach.

Wymagania

Pszenica Arkadia należy do odmian ozimych o wczesnym kłoszeniu i dojrzewaniu. Doskonale nadaje się do późnych wysiewów, na przykład po kukurydzy. Udaje się również na słabych glebach, dając wysokie i równe plony – ma niskie wymagania i toleruje zakwaszenie oraz niską jakość podłoża.

Doskonale rośnie i wysoko oraz stabilnie plonuje również w trudniejszych warunkach klimatycznych. To sprawia, że może być wysiewana na terenie całego kraju, również na gorszych stanowiskach. Cechuje się szczególnie wysoką mrozoodpornością. Znajduje się na Listach Zalecanych Odmian (LZO) w aż jedenastu województwach.

Pszenica Arkadia – odporność na choroby i szkodniki

Dużą zaletą pszenicy Arkadia jest jej wysoka odporność na choroby grzybowe, w tym fuzariozę kłosów (chorobę powodującą usychanie i więdnięcie liści), jak również na septoriozę plew i chorobę podstawy źdźbła. W pewnym stopniu jest również odporna na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, jak również septoriozę liści.

Zalecana norma siewu pszenicy ozimej Arkadia to 350-390 ziaren na metr kwadratowych, tj. 170-200 kg/ha. Warto jednak zwrócić uwagę na przesunięcia w terminie siewu – jeżeli odbywa się on wcześniej, zaleca się zmniejszenie ilości wysiewanych ziaren o 10%, zaś w przypadku dobrze tolerowanego przez tą odmianę siewu opóźnionego norma siewu powinna być zwiększona o 10%. Pszenica Arkadia została doceniona zarówno przez rolników, jak i organizacje nadające zbożom klasy jakości.

Nasiona tej odmiany otrzymały najwyższą klasę A/E (jakościowo-elitarna). Ponadto w 2014 roku została nagrodzona Złotym Medalem MTP Polagra – Premiery, jak również Złotym Medalem – Wybór Konsumentów Polagra. W latach 2014 – 2016 była najczęściej wybieraną przez producentów odmianą pszenicy.

Więcej na: https://nasionawronkowski.pl/arkadia-a-e/