Jak we Wrocławiu otworzyć biuro rachunkowe

Zanim postanowimy uruchomić we Wrocławiu biuro rachunkowe musimy liczyć się z dwoma kluczowymi problemami, jaki możemy napotkać na swej drodze. Chodzi tu przede wszystkim o uprawnienia i konkurencję.

O ile z pierwszym jest znacznie łatwiej, bo każdy kto spełni wymagane kryteria może otrzymać certyfikat zatwierdzony przez Ministerstwo Finansów uprawniające do świadczenia usług w zakresie księgowości i finansów, o tyle w przypadku konkurencji możemy trafić na poważne przeszkody.

Biuro rachunkowe – usługi na wysokim poziomie

Wrocławski rynek biur rachunkowych jest dość mocno nasycony. Na obecnie zarejestrowane 3461 firmy przypada aż 841 biur, co  w przeliczeniu oznacza, że jedno biuro obsługuje około 40 firm.

Bierzemy tu pod uwagę oczywiście sytuację, kiedy wszyscy zarejestrowani przedsiębiorcy korzystają z usług tradycyjnych biur rachunkowych, wykluczając samodzielne rozliczanie czy też wykorzystywania księgowości online. Chcąc założyć swoje biuro musimy być świadomi jakiego rodzaju usługi możemy świadczyć a jakich nie powinniśmy.

Dokumentacja rachunkowa – darmowy program do wystawiania faktur

Zgodnie z zapisem Ustawy o rachunkowości świadczenie usługodawstwa rachunkowego polega przede wszystkim na prowadzeniu ksiąg rachunkowych, wycenie aktywów i pasywów, sporządzaniu sprawozdań finansowych, gromadzeniu i archiwizowaniu dowodów księgowych oraz wszelkiej pozostałej dokumentacji rachunkowej a także podatkowej.

Patrząc pod kątem panującego trendu we wrocławskiej mikrosferze biznesowej prowadzenie biura rachunkowego jest inwestycją jak najbardziej trafiona, pod warunkiem, że jesteśmy rzetelni i skuteczni w tym co robimy.

Darmowy program do wystawiania faktur VAT i bez VAT znajdziesz na: https://ksiegowosc24.pl/faktura-vat-program/