Jak działają systemy kontroli dostępu w budynkach?

W wielu firmach i instytucjach bezpieczeństwo danych i osób ma kluczowe znaczenie. W takich miejscach często stosuje się systemy kontroli dostępu w budynkach, których rolą jest zapewnienie pełnej kontroli nad ruchem i przepływem osób. Kontrola dostępu może obejmować cały budynek, może również dotyczyć tylko wybranych pomieszczeń w nich, np. takich gdzie przechowywane są cenne przedmioty, poufne dokumenty lub inne ważne dla firmy dane.

Systemy kontroli dostępu w budynkach często zastępują klucze. Są bowiem wygodniejszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem. Kontrola dostępu stosowana jest zazwyczaj w budynkach publicznych, jednostkach naukowo-badawczych, a także w większości dużych firm produkcyjnych.

Rola systemu kontroli dostępu w budynkach

Systemy kontroli dostępu w budynkach mają za zadanie przede wszystkim ochronę przed dostępem do pomieszczeń osób niepowołanych, co może skutkować kradzieżą mienia i danych czy innymi działaniami na szkodę państwa. Kontrola dostępu pozwala również minimalizować ryzyko zagrożenia biologicznego czy terrorystycznego.

Wielu pracodawców łączy systemy kontroli dostępu w budynkach z systemami rejestracji czasu pracy. Umożliwiają one również sprawdzenie czy ktoś nie opuścił swojego stanowiska pracy bez zgody przełożonego. W razie wypadku można potwierdzić przebywanie w danym miejscu.

Wykorzystanie innych rozwiązań w systemie kontroli dostępu

Często kontrola dostępu wspomagana jest za pomocą telewizji przemysłowej czy systemów alarmowych, ostrzegających przed włamaniem. Dzięki temu jej skuteczność jest jeszcze wyższa. Zaawansowane systemy kontroli dostępu w budynkach sprzężone z innymi systemami mogą automatycznie odblokowywać drzwi na drodze przeciwpożarowej czy odwrotnie, odciąć drogę ucieczki, przykładowo złodziejowi.

Ponieważ kontrola dostępu ma za zadanie ograniczanie dostępu do określonych przestrzeni osobom niepowołanym wymaga zastosowania narzędzi identyfikujących uprawnienia. Zazwyczaj systemy kontroli dostępu w budynkach korzystają z szyfratorów i czytników, które sterowane są z poziomu centrali i weryfikują uprawnienia na bramach czy szlabanach.